Nieuwe webapplicatie is online
Ga naar de nieuwe webapplicatie

TerugBetaalRegeling.nl

TerugBetaalRegeling.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering van betaalregelingen voor geneesmiddelen die buiten de limiet van het Geneesmiddelen VergoedingsSysteem (GVS) vallen.

Algemene Informatie

Binnen het huidige GVS (Geneesmiddelen VergoedingsSysteem) wordt de vergoedingslimiet van een geneesmiddel bepaald door de gemiddelde prijs van bepaalde geneesmiddelen die door de Minister van VWS in clusters worden ingedeeld.

Indien de verkoopprijs van het geneesmiddel hoger ligt dan de vergoedingslimiet, dan valt het meerdere buiten de vergoeding door de zorgverzekeraar. Indien dit geneesmiddel voorgeschreven wordt door een huisarts of specialist, komt dit meerdere bedrag, de eigen bijdrage, voor rekening van de patiënt.

De farmaceut kan ervoor kiezen de eigen bijdrage terug te laten betalen aan de patiënt, door middel van een zogenoemde compensatie- of terugbetaalregeling.

Hierbij zijn een aantal wettelijke aspecten relevant:

  • Wet bescherming Persoonsgegevens
  • Geneesmiddelenwet
  • Code Geneesmiddelenreclame

De administratieve afhandeling van een terugbetaalregeling vereist verzameling van persoonsgegevens van patiënten, waarvoor registratie bij het College Bescherming Persoonsgegevens vereist is. In Nederland is het als geneesmiddelenproducent niet toegestaan persoonsgegevens van patiënten te verzamelen. TBR Nederland heeft wel goedkeuring gekregen voor het registreren van persoonsgegevens en staat onder toezicht voor de juiste uitvoering hiervan.