Betaalbaar houden van medicijnen

De overheid neemt vanaf 2019 nieuwe maatregelen en beperkt de kosten voor de patient. Voor een aantal medicijnen kunt u uw Eigen Bijdrage terugvragen bij TBR Nederland

klik hier en maak een account aan
Declareer nu uw Eigen Bijdrage online. Simpel, snel verwerkt.
Klik hier en begin met declareren

TerugBetaalRegeling.nl

TBR Nederland is gespecialiseerd in de uitvoering van terugbetaalregelingen voor medicijnen die buiten de limiet van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) vallen, die nog in het proces van de vergoedingsbepaling vallen (Pré-GVS) en voor medicijnen waarvan de kosten volledig door de patiënt moeten worden betaald (Non-GVS).

Nieuwe wetgeving Eigen Bijdrage van GVS medicijnen per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 zijn de eigen bijdragen op GVS medicijnen gemaximeerd tot € 250,- per jaar per verzekerde.

Lees meer op de website van de overheid


De factuur voor de eigen bijdrage zal, in de nieuwe situatie, automatisch doorgestuurd worden door de apotheek naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal vervolgens een factuur sturen voor de eigen bijdrage naar de patiënt.

Alleen de patiënt kan deze factuur declareren bij TBR Nederland middels het declaratieformulier GVS-2019, het overzicht en de factuur van de zorgverzekeraar. De rol van de apotheker vervalt hierbij.

LET OP dit geldt alleen voor de terugbetaalregelingen van GVS medicijnen.

Voor de overige terugbetaalregelingen kan zowel de apotheek als de patiënt declareren door middel van de nota van de apotheek. Voor meer informatie kijkt u op onze website bij het betreffende medicijn.

Algemene Informatie

Binnen het huidige GVS (Geneesmiddelenvergoedingssysteem) wordt de vergoedingslimiet van een medicijn bepaald door de gemiddelde prijs van bepaalde medicijnen die door de Minister van VWS in clusters worden ingedeeld.

Indien de verkoopprijs van het medicijn hoger ligt dan de vergoedingslimiet, dan valt het meerdere buiten de vergoeding door de zorgverzekeraar. Indien dit medicijn voorgeschreven wordt door een huisarts of specialist, komt dit meerdere bedrag, de eigen bijdrage, voor rekening van de patiënt. Daarnaast kan het voorkomen dat het medicijn nog in het traject van vergoedingsbepaling zit en tot die tijd de eigen bijdrage van het medicijn volledig voor de patiënt zijn.

De farmaceut kan ervoor kiezen de eigen bijdrage volledig of gedeeltelijk terug te laten betalen aan de patiënt, door middel van een zogenoemde compensatie- of terugbetaalregeling.

Hierbij zijn een aantal wettelijke aspecten relevant:

  • Algemene verordening gegevensbescherming
  • Geneesmiddelenwet
  • Code Geneesmiddelenreclame

De administratieve afhandeling van een terugbetaalregeling vereist de verzameling van persoonsgegevens van patiënten, waarvoor registratie bij het College Bescherming Persoonsgegevens vereist is. In Nederland is het als geneesmiddelenproducent niet toegestaan persoonsgegevens van patiënten te verzamelen. TBR Nederland heeft wel goedkeuring gekregen voor het registreren van persoonsgegevens en staat onder toezicht voor de juiste uitvoering hiervan.