Geneesmiddelen

De eigen bijdrage van onderstaande geneesmiddelen worden via TerugBetaalRegeling.nl geheel of gedeeltelijk vergoed.

Selecteer uw geneesmiddel voor meer informatie en het downloaden van een declaratieformulier:

Plenadren

Intuniv

Metoject PEN

Invega

Cholestagel

Forxiga

Xigduo

GeneesmiddelWie kan declareren?Wat is de vergoeding?Vergoeding 1e ter handstellingVergoeding vervolguitgifteUitzonderingen TBR
Cholestagel
625 mg
Apotheek en patiëntGehele bijbetalingArtsenverklaring verplicht
Forxiga
10 mg vervallen
Apotheek en patiëntBedrag wordt niet vergoed. TBR is stopgezeticm Insuline
Xigduo
5 mg/850 mg
5 mg/1000 mg vervallen
Apotheek en patiëntBedrag wordt niet vergoed. TBR is stopgezeticm Insuline
Invega
3 mg
Apotheek en patiëntGehele bijbetaling
Metoject PEN
7,5 mg
Apotheek en patiëntGehele bijbetaling
Intuniv 1, 2, 3 en 4 mgPatiënt

Declaraties met afgiftedatum vanaf 1 januari 2019: volledige Eigen Bijdrage vergoed met een max van € 250,- per patiënt per jaar mits aantoonbaar voor Intuniv

Declaraties met afgiftedatum in 2018: Gedeeltelijke vergoeding van de bijbetaling, patiënt betaalt € 40,- per verpakking zelf. Overige bedrag wordt vergoed

Plenadren 5 en 20 mgApotheek en patiëntGedeeltelijke vergoeding van de eigen bijdrage. Van de eigen bijdrage wordt er voor een verpakking van 50 tabletten Plenadren 5 mg € 85,- terugbetaald en voor een verpakking van 50 tabletten Plenadren 20 mg € 240,-.

Plenadren® 5 en 20 MG

(hydrocortison tabletten met gereguleerde afgifte)

Vanaf 1 mei 2018 zal TerugBetaalRegeling.nl de terugbetaling van Plenadren verzorgen.

U heeft Plenadren 5 of 20 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De fabrikant van dit medicijn heeft TBR Nederland gevraagd de kosten van de bijbetaling deels terug te betalen. Voor een verpakking van 50 tabletten Plenadren 5 mg wordt er € 85,- terugbetaald en voor een verpakking van 50 tabletten Plenadren 20 mg wordt er € 240,- terugbetaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Plenadren: 088-0026757

Patiënten kunnen de bijbetaling digitaal of per post declareren. Apothekers kunnen de bijbetaling alleen digitaal declareren.

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Plenadren.

C-APROM/NL//0416

Intuniv® 1, 2, 3, en 4 mg (guanfacine)

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt TerugBetaalRegeling.nl de terugbetaling van Intuniv. De TerugBetaalRegeling van Intuniv beperkt zich tot kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar oud waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn. 

U heeft Intuniv 1, 2, 3 of 4 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de bijbetaling te vergoeden aan de patiënt. 

De eigen bijdragen die aantoonbaar voor Intuniv door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar . Deze mag hij/zij declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland. 

Nota’s met een afgiftedatum in 2018 worden gedeeltelijk vergoed. Van de eigen bijdrage betaalt de patiënt zelf € 40,- per verpakking van 28 tabletten ongeacht de sterkte. De overige kosten mag hij/zij declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Intuniv 088-0026759

Alleen patiënten kunnen de bijbetaling digitaal of per post declareren. 

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Intuniv.

C-APROM/NL//0615 december 2018

Metoject® PEN 7,5 mg

U heeft Metoject PEN 7,5 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van de bijbetaling te vergoeden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Metoject PEN 088-0026755

Apothekers kunnen de bijbetaling digitaal declareren via ons platform. Patiënten kunnen de bijbetaling digitaal of per post declareren.

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Metoject PEN.

Invega® 3 mg

U heeft Invega 3 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De Farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van de bijbetaling te vergoeden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Invega 088-0026767

Apothekers kunnen de bijbetaling digitaal declareren via ons platform. Patiënten kunnen de bijbetaling digitaal of per post declareren.

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Invega. 

Cholestagel® 625 mg

U heeft Cholestagel 625 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van de bijbetaling te vergoeden.

Om in aanmerking te komen voor de TerugBetaalRegeling van Cholestagel is een artsenverklaring nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Cholestagel 088-0026765

Apothekers kunnen de bijbetaling digitaal declareren via ons platform. Patiënten kunnen de bijbetaling digitaal of per post declareren.

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Cholestagel.

Klik hier voor de artsenverklaring van Cholestagel (eenmalig door specialist in te vullen).

Forxiga® 10 mg (dapagliflozine) vervallen

Tot onze spijt moeten we u informeren dat de TerugBetaalRegeling voor Forxiga (dapagliflozine) en Xigduo (dapagliflozine plus metformine) per 1 september 2018 wordt beëindigd voor nieuwe patiënten en per 1 december voor bestaande patiënten. 

Sinds eind 2015 heeft AstraZeneca voor patiënten die Forxiga in combinatie met insuline gebruiken een TerugBetaalRegeling, die wordt uitgevoerd door TBR Nederland. In afwachting van vergoeding mocht AstraZeneca de combinatie kosteloos ter beschikking stellen. Op 31 juli dit jaar heeft het Zorginstituut Nederland echter geoordeeld, dat het toevoegen van SGLT2-remmers aan een optimaal geïntensiveerde behandeling met basaal-bolusinsuline een therapeutische minderwaarde heeft ten opzichte van placebo. Derhalve adviseert het Zorginstituut, ondanks de adviezen in de recent verschenen NIV-richtlijn voor de behandeling van Diabetes Mellitus type 2 in de tweede lijn, de minister van VWS de combinatie niet te vergoeden. AstraZeneca heeft met teleurstelling kennisgenomen van dit advies. 

Vanwege het negatieve advies van het Zorginstituut en daarmee het uitblijven van vergoeding voor de combinatie van Forxiga met insuline, is voortzetting van deze TerugBetaalRegeling niet meer toegestaan en zijn we genoodzaakt deze te beëindigen. Met ingang van 1 september 2018 is het voor nieuwe patiënten (eerste uitgifte na 30 augustus 2018) niet meer mogelijk om gebruik te maken van de TerugBetaalRegeling.

Voor patiënten met een eerste uitgifte vóór 1 september 2018 geldt een overgangsregeling: declaraties die betrekking hebben op de periode van uitgifte in de apotheek tot 1 december 2018 kunnen tot uiterlijk 1 maart 2019 worden verwerkt en terugbetaald door TBR Nederland. 

Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten. Voor de volledigheid wijzen we u erop, dat Forxiga voor patiënten die metformine, of een SU-derivaat krijgen, wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding wijzigt niet door bovengenoemd besluit. 

We hopen u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest. Bij vragen, kunt u contact opnemen met Terugbetaling Eigen Bijdrage Forxiga via telefoonnummer: 088-0026740.

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Forxiga.

Xigduo® 5/850 en 5/1000 mg (dapagliflozine/metformine) vervallen

Tot onze spijt moeten we u informeren dat de TerugBetaalRegeling voor Forxiga (dapagliflozine) en Xigduo (dapagliflozine plus metformine) per 1 september 2018 wordt beëindigd voor nieuwe patiënten en per 1 december voor bestaande patiënten. 

Sinds eind 2015 heeft AstraZeneca voor patiënten die Forxiga in combinatie met insuline gebruiken een TerugBetaalRegeling, die wordt uitgevoerd door TBR Nederland. In afwachting van vergoeding mocht AstraZeneca de combinatie kosteloos ter beschikking stellen. Op 31 juli dit jaar heeft het Zorginstituut Nederland echter geoordeeld, dat het toevoegen van SGLT2-remmers aan een optimaal geïntensiveerde behandeling met basaal-bolusinsuline een therapeutische minderwaarde heeft ten opzichte van placebo. Derhalve adviseert het Zorginstituut, ondanks de adviezen in de recent verschenen NIV-richtlijn voor de behandeling van Diabetes Mellitus type 2 in de tweede lijn, de minister van VWS de combinatie niet te vergoeden. AstraZeneca heeft met teleurstelling kennisgenomen van dit advies.

Vanwege het negatieve advies van het Zorginstituut en daarmee het uitblijven van vergoeding voor de combinatie van Forxiga met insuline, is voortzetting van deze TerugBetaalRegeling niet meer toegestaan en zijn we genoodzaakt deze te beëindigen. Met ingang van 1 september 2018 is het voor nieuwe patiënten (eerste uitgifte na 30 augustus 2018) niet meer mogelijk om gebruik te maken van de TerugBetaalRegeling.

Voor patiënten met een eerste uitgifte vóór 1 september 2018 geldt een overgangsregeling: declaraties die betrekking hebben op de periode van uitgifte in de apotheek tot 1 december 2018 kunnen tot uiterlijk 1 maart 2019 worden verwerkt en terugbetaald door TBR Nederland.

Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten. Voor de volledigheid wijzen we u erop, dat Forxiga voor patiënten die metformine, of een SU-derivaat krijgen, wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding wijzigt niet door bovengenoemd besluit.

We hopen u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest. Bij vragen, kunt u contact opnemen met Terugbetaling Eigen Bijdrage Forxiga via telefoonnummer: 088-0026740.

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Xigduo.

Apothekersportaal voor online declaraties

Login