Medicijnen

Adempas® 0.5 en 1 mg

U heeft Adempas® 0,5 of 1mg verkregen via de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van uw Eigen Bijdrage te vergoeden aan de patiënt. 

Vergoeding

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Adempas® door de zorgverzekeraar aan u in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TBR Nederland. 

Declareren

Alleen patiënten kunnen de Eigen Bijdrage voor Adempas® online of per post declareren. 

Online Account aanmaken & declareren

Declaratieformulier Eigen Bijdrage 2019 Adempas®

Contactgegevens

Infonummer 088-0026708

U kunt het declaratieformulier opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen

Cholestagel® 625 mg

U heeft CHOLESTAGEL® 625mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van de bijbetaling te vergoeden

De eigen bijdragen die aantoonbaar voor CHOLESTAGEL® 625mg door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TBR Nederland. 

Nota’s met een uitgiftedatum t/m 31 december 2018 kunnen door de apotheek volgens het oude proces worden ingediend. Patiënten kunnen nota’s met een uitgiftedatum t/m 31 december 2018 alleen nog per post indienen.

Declareren

Alleen patiënten kunnen de Eigen Bijdrage voor Cholestagel® digitaal of per post declareren. 

Online Account aanmaken & declareren

Declaratieformulier Eigen Bijdrage 2019 Cholestagel®

Artsenverklaring Cholestagel® (éénmalig door specialist in te vullen)

Contactgegevens

Infonummer 088-0026765

U kunt het declaratieformulier opsturen naar: 

TBR Nederland
Antwoordnummer 1140
1180 VD Amstelveen 

Cresemba® 100 mg

 

U heeft Cresemba® 100mg ter hand gesteld aan een patiënt of  u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van deze medicatie te vergoeden.

De aangetoonde eigen bijdrage van de patiënt voor Cresemba® worden volledig vergoed, met een maximum van € 250,- per jaar per patiënt.

Declareren

Alleen patiënten kunnen de Eigen Bijdrage voor Cresemba® digitaal of per post declareren. 

Online Account aanmaken & declareren

Declaratieformulier Eigen Bijdrage 2019 Cresemba®

Contactgegevens

Infonummer 088-0026701

U kunt het declaratieformulier opsturen naar: 

TBR Nederland
Antwoordnummer 1164
1180 VD Amstelveen 

Fampyra®

 

Biogen zal per 1 april 2019 een speciale terugbetalingsregeling initiëren, waardoor een aanzienlijk gedeelte van de lijstprijs van Fampyra® aan patiënten wordt terugbetaald via TBR Nederland. Bij een positief vergoedingsbesluit zal ook de resterende eigen bijdrage met terugwerkende kracht worden vergoed.

De regeling wordt met terugwerkende kracht gestart op 1 januari 2019 en loopt tot uiterlijk 31 augustus 2019. Als voor die datum een positief vergoedingsbesluit wordt genomen, eindigt de regeling op de eerste dag van pakketopname.

De regeling is van toepassing op de patiënten die op 20 maart 2018 deelnamen aan het LIBERATE-onderzoek, het Treatment Monitoring Program (TMP) of het Named Patient Program (NPP). Dit is dezelfde groep die eerder in aanmerking kwam voor de gratis verstrekking in de periode tussen april en december 2018.

De terugbetalingsregeling is van toepassing op de lijstprijs. Het is voor Biogen niet mogelijk om de btw en de afleverkosten van apothekers te vergoeden. Deze kosten zijn dus voor rekening van patiënten.

Declareren

Alleen patiënten kunnen de Eigen Bijdrage voor Fampyra® online declareren.

Online Account aanmaken & declareren

Contactgegevens

fampyra@tbrnederland.nl 

Infonummer 088–0026780

Forxiga® 10 MG en Xigduo® 5mg

Dapagliflozine en dapagliflozine met metformine

U heeft Forxiga® 10 mg of Xigduo® 5 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel nog niet voor deze combinatiebehandeling. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van deze medicatie terug te betalen.     

Vergoeding

De volledige kosten van Forxiga® 10 MG en Xigduo® 5mg IN deze combinatiebehandeling worden via TBR Nederland vergoed.

Let op:

U kunt alleen nota’s indienen met een uitgiftedatum vanaf 1-7-2019. Nota’s met een uitgiftedatum voor 1-7-2019 kunt u niet indienen bij TBR Nederland. De vorige TerugBetaalRegeling voor Forxiga (dapagliflozine) en Xigduo (dapagliflozine plus metformine), met andere voorwaarden, is per 1 maart 2019 beëindigd.

Declareren

Patiënten en apothekers kunnen de betaling online declareren via ons platform.

Online Account aanmaken & declareren

Artsenverklaring Forxiga® en Xigduo® (éénmalig door specialist in te vullen)

Contactgegevens

Infonummer 088-0026740

Intuniv® 1, 2, 3, en 4 mg (guanfacine)

De TerugBetaalRegeling van Intuniv beperkt zich tot kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar oud waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn. 

U heeft Intuniv 1, 2, 3 of 4 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de bijbetaling te vergoeden aan de patiënt. 

De eigen bijdragen die aantoonbaar voor Intuniv door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TBR Nederland. 

Nota’s met een afgiftedatum in 2018 worden gedeeltelijk vergoed. Van de eigen bijdrage betaalt de patiënt zelf € 40,- per verpakking van 28 tabletten ongeacht de sterkte. De overige kosten mag hij/zij declareren bij TBR Nederland. 

Declareren

Alleen patiënten kunnen de Eigen Bijdrage voor Intuniv® online of per post declareren. 

Online Account aanmaken & declareren

Declaratieformulier Eigen Bijdrage 2019 Intuniv®

Contactgegevens

Infonummer 088-0026759

U kunt het declaratieformulier opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen 

C-APROM/NL//0615 december 2018

Invega® 3 mg

Recentelijk zijn er door de overheid wijzigingen aangekondigd inzake de GVS Eigen Bijdrage limiet voor patiënten. Deze zal vanaf 1 januari worden gemaximeerd op € 250,- per patiënt per jaar. 

De factuur voor de eigen bijdrage voor Invega 3mg zal, in de nieuwe situatie, automatisch doorgestuurd worden door de apotheek naar uw zorgverzekeraar. 

De zorgverzekeraar zal u vervolgens een factuur sturen voor de eigen bijdragen. Deze factuur mag u declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland. In de bijlage vindt u het nieuwe declaratieformulier vanaf 1 januari 2019 van Invega 3mg.

Nota’s met een uitgiftedatum t/m 31 december 2018 kunnen door de apotheek volgens het oude proces worden ingediend. Patiënten kunnen nota’s met een uitgiftedatum t/m 31 december 2018 alleen nog per post indienen.

Als gelijkwaardig alternatief is Paliperidon Retard tablet 3 mg beschikbaar, dit medicijn wordt wel volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hier geldt geen eigen bijdrage.  

Declareren

Alleen patiënten kunnen de Eigen Bijdrage voor Invega® online of per post declareren. 

Online Account aanmaken & declareren

Declaratieformulier Eigen Bijdrage 2019 Invega®

Contactgegevens

Infonummer 088-0026767

U kunt het declaratieformulier opsturen naar: 

TBR Nederland
Antwoordnummer 1133
1180 VD Amstelveen

Metoject® PEN 7,5 mg

U heeft METOJECT® PEN 7,5 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van de bijbetaling te vergoeden

Vanaf 1 januari 2019 heeft TerugBetaalRegeling.nl de terugbetaling van METOJECT® PEN 7,5 gewijzigd.

De eigen bijdragen die aantoonbaar voor METOJECT® PEN 7,5 mg door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland. 

Nota’s met een uitgiftedatum t/m 31 december 2018 kunnen door de apotheek volgens het oude proces worden ingediend. Patiënten kunnen nota’s met een uitgiftedatum t/m 31 december 2018 alleen nog per post indienen.

Declareren

Alleen patiënten kunnen de Eigen Bijdrage voor Metoject® digitaal of per post declareren. 

Online Account aanmaken & declareren

Declaratieformulier Eigen Bijdrage 2019 Metoject® Pen

Contactgegevens

Infonummer 088-0026755

U kunt het declaratieformulier opsturen naar:

TBR Nederland
Antwoordnummer 1103
1180 VD Amstelveen 

Plenadren® 5 en 20 MG

(hydrocortison tabletten met gereguleerde afgifte)

Wegens de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2019 van kracht zal zijn, komt de TerugBetaalRegeling te vervallen voor het geneesmiddel Plenadren.

Dit betekent dat voor u als gebruiker van PLENADREN de eigen bijdrage max. € 250,- per jaar zal zijn, en dat deze behandeling verder volledig vergoed zal worden vanuit de zorgverzekering. Naast deze eigen bijdrage behoudt u nog wel uw eigen risico.

Declaraties voor Plenadren met een uitgiftedatum na 31 december 2018 komen niet meer in aanmerking voor een TerugBetaalRegeling. U kunt declaraties van voor 1 januari 2019 nog terugvorderen bij TBR Nederland tot 1 april 2019.

Bij vragen, kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van PLENADREN via telefoonnummer: 088-0026757. Voor meer informatie kunt u ook de website raadplegen: www.terugbetaalregeling.nl


C-APROM/NL//0416

Tecfidera®

Tecfidera® wordt vergoed door uw zorgverzekeraar voor de behandeling van MS. Dat blijft zo. Wel geldt er vanaf 1 maart 2019 een eigen bijdrage van maximaal €250,- per jaar per patiënt. Dit heeft te maken met een recente wetswijziging. 

De fabrikant van Tecfidera® zal patiënten die eigen bijdrage terugbetalen. De fabrikant doet dit via TBR Nederland. Dit heeft als gevolg dat er voor patiënten, zoals ze gewend zijn, geen extra kosten verbonden zijn aan het gebruik van Tecfidera®.

Vergoeding 2019

Eigen bijdrages die aantoonbaar voor Tecfidera® door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 april 2019 volledig terugbetaald. De patiënt kan deze declareren bij TBR Nederland. Het gaat hier om declaraties die vanaf 1 maart 2019 in de apotheek zijn verkregen.

Let op: declaraties moeten binnen 3 maanden na ontvangst van de nota van de zorgverzekeraar, bij TBR Nederland worden ingediend. U kunt pas bij TBR Nederland declareren nadat u de nota van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. Voor het digitaal indienen van uw declaratie bij TBR Nederland, heeft u het maandelijkse declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar nodig. Dit declaratieoverzicht kunt u vinden als u inlogt op de website van uw zorgverzekeraar met behulp van uw DigiD. Op het overzicht moet tenminste de volgende informatie te vinden zijn:

 

  • Uw NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Naam zorgverzekeraar
  • Relatienummer zorgverzekeraar
  • Afgiftedatum
  • Naam medicijn
  • Sterkte (aantal mg)
  • Bedrag Eigen Bijdrage

Declareren
Alleen patiënten kunnen de Eigen Bijdrage voor Tecfidera® online declareren.

Online Account aanmaken & declareren

Infonummer 088-0026768 

Uptravi® (selexipag)® 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg en 1000 mcg

U heeft Uptravi® 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg of 1000 mcg ter hand gesteld verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van deze medicatie te vergoeden.

De aangetoonde eigen bijdrage van de patiënt voor Uptravi® worden volledig vergoed, met een maximum van € 250,- per jaar per patiënt.

Declareren

Alleen patiënten kunnen de Eigen Bijdrage voor Uptravi® digitaal of per post declareren. 

Online Account aanmaken & declareren

Declaratieformulier Eigen Bijdrage 2019 Uptravi®

Contactgegevens

Infonummer 088-0026730

U kunt het declaratieformulier opsturen naar: 
TBR Nederland
Antwoordnummer 1165
1180 VD Amstelveen 

Xarelto® 2,5 mg

voor Coronaire hartziekte en perifeer vaatlijden 

U heeft Xarelto® 2,5mg ter hand gesteld aan een patiënt of  u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel nog niet. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van deze medicatie te vergoeden. 

Declareren

Apothekers kunnen de betaling online declareren via ons platform. Patiënten kunnen de betaling online of per post declareren. 

Online Account aanmaken & declareren

Per post (alleen door patiënten)

Declaratieformulier vergoeding bijbetaling Xarelto®

Contactgegevens

Infonummer 088-0026770

U kunt het declaratieformulier opsturen naar: 

TBR Nederland
Postbus 8011
1180 LA Amstelveen