Medicijnen

Voor onderstaande medicijnen is een terugbetaalregeling actief:

Adempas

Cholestagel

Cresemba

Intuniv

Invega

Metoject PEN

Plenadren

Xarelto

 

 

GeneesmiddelWie kan declareren?Wat is de vergoeding?Uitzonderingen TBR
Adempas 0.5 en 1 mgPatiëntGehele bijbetaling
Cholestagel
625 mg
PatiëntGehele bijbetalingArtsenverklaring verplicht
Cresemba 100 mgPatiëntGehele bijbetaling
Intuniv 1, 2, 3 en 4 mgPatiënt

Declaraties met afgiftedatum vanaf 1 januari 2019: volledige Eigen Bijdrage vergoed met een max van € 250,- per patiënt per jaar mits aantoonbaar voor Intuniv

Declaraties met afgiftedatum in 2018: Gedeeltelijke vergoeding van de bijbetaling, patiënt betaalt € 40,- per verpakking zelf. Overige bedrag wordt vergoed

Invega
3 mg
PatiëntGehele bijbetaling
Metoject PEN
7,5 mg
PatiëntGehele bijbetaling
Plenadren 5 en 20 mgApotheek en patiëntEigen bijdrage wordt niet vergoed. TBR is stopgezet

Declaraties uit 2018 kunnen tot 1 april 2019 worden ingediend en worden gedeeltelijk vergoed. Van de eigen bijdrage wordt er voor een verpakking van 50 tabletten Plenadren 5 mg € 85,- terugbetaald en voor een verpakking van 50 tabletten Plenadren 20 mg € 240,-
Xarelto 2,5 mgApotheek en patiënt Gehele bijbetalingVoor coronaire hartziekte of perifeer vaatlijden

Adempas® 0.5 en 1 MG

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt TerugBetaalRegeling.nl de terugbetaling van Adempas. 

U heeft Adempas 0,5 of 1 mg verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de bijbetaling te vergoeden aan de patiënt. 

De eigen bijdragen die aantoonbaar voor Adempas door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Adempas 088-0026708

Alleen patiënten kunnen de bijbetaling digitaal of per post declareren. 

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Adempas.

Cholestagel® 625 mg

U heeft CHOLESTAGEL® 625 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van de bijbetaling te vergoeden

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt TerugBetaalRegeling.nl de terugbetaling van CHOLESTAGEL® 625 mg. 

De eigen bijdragen die aantoonbaar voor CHOLESTAGEL® 625 mg door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland. 

Nota’s met een uitgiftedatum t/m 31 december 2018 kunnen zowel door de apotheek als de patiënt volgens het oude proces worden ingediend. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van CHOLESTAGEL® 625 mg 088-0026765

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Cholestagel.

Klik hier voor de artsenverklaring van Cholestagel (eenmalig door specialist in te vullen).

Cresemba® 100 mg

U heeft Cresemba 100 mg ter hand gesteld aan een patiënt of  u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van deze medicatie te vergoeden.

De aangetoonde eigen bijdrage van de patiënt voor Cresemba® worden volledig vergoed, met een maximum van € 250,- per jaar per patiënt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Cresemba 088-0026701.

Alleen patiënten kunnen de betaling digitaal of per post declareren.

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Cresemba. 

Intuniv® 1, 2, 3, en 4 mg (guanfacine)

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt TerugBetaalRegeling.nl de terugbetaling van Intuniv. De TerugBetaalRegeling van Intuniv beperkt zich tot kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar oud waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn. 

U heeft Intuniv 1, 2, 3 of 4 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de bijbetaling te vergoeden aan de patiënt. 

De eigen bijdragen die aantoonbaar voor Intuniv door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar . Deze mag hij/zij declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland. 

Nota’s met een afgiftedatum in 2018 worden gedeeltelijk vergoed. Van de eigen bijdrage betaalt de patiënt zelf € 40,- per verpakking van 28 tabletten ongeacht de sterkte. De overige kosten mag hij/zij declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Intuniv 088-0026759

Alleen patiënten kunnen de bijbetaling digitaal of per post declareren. 

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Intuniv.

C-APROM/NL//0615 december 2018

Invega® 3 mg

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt TerugBetaalRegeling.nl de terugbetaling van Invega® 3mg.

Recentelijk zijn er door de overheid wijzigingen aangekondigd inzake de GVS Eigen Bijdrage limiet voor patiënten. Deze zal vanaf 1 januari worden gemaximeerd op € 250,- per patiënt per jaar. 

De factuur voor de eigen bijdrage voor Invega 3mg zal, in de nieuwe situatie, automatisch doorgestuurd worden door de apotheek naar uw zorgverzekeraar. 

De zorgverzekeraar zal u vervolgens een factuur sturen voor de eigen bijdragen. Deze factuur mag u declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland. In de bijlage vindt u het nieuwe declaratieformulier vanaf 1 januari 2019 van Invega 3mg.

De apotheekfactuur voor Invega van voor 1 januari 2019 kunt u digitaal of per post blijven insturen. Deze zal dan gewoon worden terugbetaald.

Als gelijkwaardig alternatief is Paliperidon Retard tablet 3 mg beschikbaar, dit medicijn wordt wel volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hier geldt geen eigen bijdrage.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Invega 088-0026767

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Invega. 

Metoject® PEN 7,5 mg

U heeft METOJECT® PEN 7,5 mg ter hand gesteld aan een patiënt of u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van de bijbetaling te vergoeden

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt TerugBetaalRegeling.nl de terugbetaling van METOJECT® PEN 7,5 mg. 

De eigen bijdragen die aantoonbaar voor METOJECT® PEN 7,5 mg door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag hij/zij declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland. 

Nota’s met een uitgiftedatum t/m 31 december 2018 kunnen zowel door de apotheek als de patiënt volgens het oude proces worden ingediend. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van METOJECT® PEN 7,5 mg 088-0026755

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Metoject PEN.

Plenadren® 5 en 20 MG

(hydrocortison tabletten met gereguleerde afgifte)

Wegens de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2019 van kracht zal zijn, komt de TerugBetaalRegeling te vervallen voor het geneesmiddel Plenadren.

Dit betekent dat voor u als gebruiker van PLENADREN de eigen bijdrage max. € 250,- per jaar zal zijn, en dat deze behandeling verder volledig vergoed zal worden vanuit de zorgverzekering. Naast deze eigen bijdrage behoudt u nog wel uw eigen risico.

Declaraties voor Plenadren met een uitgiftedatum na 31 december 2018 komen niet meer in aanmerking voor een TerugBetaalRegeling. U kunt declaraties van voor 1 januari 2019 nog terugvorderen bij TBR Nederland tot 1 april 2019.

Bij vragen, kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van PLENADREN via telefoonnummer: 088-0026757. Voor meer informatie kunt u ook de website raadplegen: www.terugbetaalregeling.nl

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Plenadren.

C-APROM/NL//0416

Xarelto® 2,5 mg

voor Coronaire hartziekte en perifeer vaatlijden 

U heeft Xarelto 2,5 mg ter hand gesteld aan een patiënt of  u heeft dit medicijn verkregen van de apotheek. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel nog niet. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd u de kosten van deze medicatie te vergoeden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Xarelto 088-0026770.

Apothekers kunnen de betaling digitaal declareren via ons platform. Patiënten  kunnen de betaling digitaal of per post declareren. 

Klik hier voor het patiënt declaratieformulier van Xarelto. 

Apothekersportaal voor online declaraties

Login