Over ons

TerugBetaalRegeling Nederland

TBR Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van betaalregelingen voor geneesmiddelen die buiten het limiet van het geneesmiddelvergoedingssysteem vallen. Inmiddels heeft TBR Nederland sinds 1999 ervaring met het opzetten en uitvoeren van dergelijke regelingen. Op basis van de kennis van de farmaceutische markt handelt TBR Nederland volledig conform de Code Geneesmiddelenreclame, de nieuwe Geneesmiddelenwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens waardoor kwaliteit gewaarborgd blijft.

TBR Nederland heeft sinds 1999 ervaring met het opzetten en uitvoeren van terugbetaalregelingen. Tot op heden zijn meerdere terugbetaalregelingen operationeel.

Hierdoor heeft TBR Nederland expertise in alle voor een terugbetaalregeling relevante aspecten.

Door onze kennis en ervaring van de markt, alsook de mogelijke regelingen, zijn wij in staat een gerichte service te verlenen aan zowel patiƫnt als apotheker.